Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Våra utbildningar

NFTC utvecklar och tillhandahåller utbildningar med olika inriktningar inom flygteknikområdet.

Vi utbildar inom:

Flygtekniker

Yrkeshögskoleutbildning

Civila flygbolag

Kurser/utbildningar enligt offert

Försvarsmakten

Kurser/utbildningar enligt offert

Flygmekaniker och Flygtekniker utbildningarna är riksrekryterande


Praktisk utbildning 

Praktisk utbildning och kvalificerad personal

NFTC samverkar med ett antal olika flygföretag i såväl närregionen som över hela landet, där studenterna får delar av sin praktiska utbildning. Stor vikt läggs även vid kvalificerad fortbildning för personalen samt internationella kontakter och utbyten.

NFTC är medlem i den Europeiska organisationen EAMTC (European Aviation Maintenance Training Committee) där stora delar av de europeiska ländernas och flygbolagens tekniska utbildningsorganisationer är representerade. EAMTC arbetar med gemensamma frågor som rör regelverken inom EASA och är en remissinstans till dessa regelverk.

Läs mer


Övergripande mål 

Övergripande mål

NFTC verkar för att tillhandahålla utbildning med olika inriktningar inom flygområdet. Samtidigt arbetar vi med att utveckla användandet av IT och datorbaserade träningsredskap.

Utbildningen utgår från det synsätt som finns i flygteknisk underhållsverksamhet och leder till att eleven får förståelse för vikten av säkerhet, kvalitet, ansvarstagande, noggrannhet, ödmjukhet och social kompetens.

Vi präglar våra elever att ta ansvar för egna och andras arbetsuppgifter, att planera, genomföra och dokumentera förekommande arbeten.

Utbildningarna ger en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap rörande underhåll av flygplan/helikoptrar i överensstämmelse med Del 66 cat 1.3 för helikopter.

Läs mer


Framtid 

Framtid

Utbildningarna förbereder för:

- Arbete inom flygteknisk underhållssektor som certifierande personal (personal med egna ansvarsbefogenheter i flygteknisk verksamhet) eller icke certifierande personal.
- Vidare studier på högskola/universitet där man kan söka till exempelvis flygdriftsingenjör.
- En militär karriär som yrkesofficer i flygteknisk tjänst.

Svenska Flygföretagens Riksförbund och Flygarbetsgivarna konstaterar att tillväxten inom flygindustrin kommer att öka med 4-6 % per år vilket ger en fördubbling av antalet flygresenärer den kommande 10-12 års perioden. Denna ökning inom flygindustrin ställer krav på tillgången av kvalificerad underhållspersonal av flygplan d.v.s flygtekniker, regionalt, nationellt och inom Europa. Läs här Boeings utredning om behov av piloter samt tekniker på 20 års sikt.

 

 

Läs mer


Boende för sökande 

Boende för sökande

Luleå är en universitetsstad med ca 77 000 boende och 17 000 studenter, vilket gör att det periodvis kan vara kö på studentlägenheter och andra bostäder i staden.

Men för att kunna ta emot studerande från hela landet tillhandahåller skolan ett antal lägenheter i område Bergnäset där eleverna bor tillsammans 2-3 st per lägenhet.
Önskar du bo i någon av dessa? kontakta Anna Bergdahl Tel: 070-383 85 33, lägenhetsansvarig.

Bergnäset är ett bostadsområde i Luleå som ligger 5 min från centrum och 10 min från flygplatsen med bil eller buss (linje 4). I området finns matbutik, pizzerior, apotek, vårdcentral m.m. samt belysta motionsspår runt sjön som ligger i anslutning.

Läs mer