Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Övrigt

Här har vi har samlat användbara länkar och annan intressant information.

Övrigt

Fakta 

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

Allmänt

Nordiskt Flygteknikcentrum AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy, finansiell policy och övriga av kommunfullmäktige beslutade styrdokument. Företagspolicyn reglerar bl.a. relationen mellan Luleå Kommunföretag AB och dotterbolagen. Vidare skall bolaget följa de ägardirektiv i form av instruktioner och riktlinjer som Luleå Kommunföretag AB beslutar även om dessa inte anmälts vid bolagsstämma.

 

Ägaridé

Nordiskt Flygteknikcentrum AB ska bedriva attraktiva och konkurrenskraftiga flygtekniska utbildningar på tydliga kvalitetsgrunder samt ha en stor flexibilitet för att kunna möta flygbranschens och myndigheternas allt högre krav.

 

Verksamhet

Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygmekaniska och flygtekniska utbildningar på eftergymnasial nivå. Vidare skall bolaget genomföra företagsanpassade uppdragsutbildningar. Nordiskt Flygteknikcentrum AB skall i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars övergripande mål är att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen skall fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera
hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare skall bolaget eftersträva öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av varumärket LULEÅ inom bolagets verksamhetsområde.

 

Läs mer


 

Länktips

Läs mer


 

Video

Vi har skapat en film där elever och lärare berättar om utbildningen, ni får även se hur vi arbetar och hur arbetsmiljön är på skolan.

Det finns två versioner av filmen:
Korta version: ca 2 min
Lång version: ca 4min.

Filmerna hittar ni här :

Korta versionen (ca 2 min)

Långa versionen (ca 4 min)

Läs mer