Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

"Vi är stolta över att vara en av landets unika utbildningsplatser inom flygteknik."

Vår verksamhet 

Vår verksamhet

Nordiskt FlygTeknikCentrum utbildar flygtekniker med inriktning mot helikopter.

Vi följer Yrkeshögskolebestämmelserna samt de europeiska luftfartsbestämmelserna enligt EASA (European Aviation Safety Agency).

Utbildningslokalerna, som är moderna och direkt anpassade för utbildningarna, ligger vid Luleå Airport (ca 10 min från Luleå stad).

NFTC samarbetar med ett antal olika flygföretag över hela landet där de studerande får delar av sin praktiska utbildning. Stor vikt läggs även vid kvalificerad fortbildning för personalen samt internationella kontakter och utbyten. NFTC genomför kurser och utbildningar till både civila flygbolag samt försvarsmakten enligt gällande regelverk.

Läs mer


Kallax flygplats 

Luleå Airport

Luleå är ett kommunikationscentrum för norra Sverige. Kallax flygplats är Norrlands största och Sveriges fjärde största flygplats för civilflyg och knutpunkten för flygtrafiken i Norrland, (regionalt, nationellt och internationellt). Chartertrafiken ökar kontinuerligt varje år och nya destinationer tillkommer, Kallax flygplats expanderar och attraherar fler aktörer inom flygbranschen.

Kallax flygplats är också hemvist för F21, en av Sveriges största flygflottiljer.

Kallax flygplats har Sveriges längsta landningsbana. Målet är att göra Luleå Kallax flygplats till ett internationellt flygfraktnav och ett flygtekniskt centrum i Barentsregionen, d v s den stora regionen i norr där Finland, Norge, Ryssland och Sverige samarbetar över gränserna.

Läs mer


Personal

Jan Viklund
AM

Nils Bohman
TM, Utbildningsledare YH-utbildningen Tel: 070-250 04 22

Inger Öhman

Inger Öhman
EM, Instruktör Tel:070-6816373

Jonas Palo

Jonas Palo
QM, Instruktör Tel: 070-6534530

Sven-Lennart Lind

Sven-Lennart Lind
Instruktör Tel: 070-5290420

Börje Röckner

Börje Röckner
Konsult YH-utbildningen Tel 070-5693491

Jim Lindqvist
Instruktör

Carl Hjorth
Instruktör

Jan Wikström
Kock/Kökschef

Anna Bergdahl

Anna Bergdahl
Lokalvård och ansvarig elevlägenheter Tel: 070-3838533