Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Flygtekniker

En unik yrkeshögskoleutbildning som examinerar i efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden.

Vi utbildar inom:

Flygtekniker

Yrkeshögskoleutbildning

Civila flygbolag

Kurser/utbildningar enligt offert

Försvarsmakten

Kurser/utbildningar enligt offert

Flygmekaniker och Flygtekniker utbildningarna är riksrekryterande


Flygtekniker

Flygtekniker - Helikopter

420 YH-poäng
Plats:
NFTC, Luleå
Start:
Augusti 2020
Längd:
4 terminer (avslutas Juni 2022)

Sista ansökningsdag:juni 2020


Utbildningen passar dig som är tekniskt intresserad och gillar att ta ansvar. Med denna utbildning får du möjligheten att kliva in i flygbranschen - en internationell högteknologisk bransch där fokus ligger på säkerhet och effektivitet.

 

Undervisningen är en blandning av både teori och praktik med en fördelning på ca 50/50, där du är schemalagd mån-fre ca: 8:15-15:30 med 4 lektioner á 90 min per dag - dessa fördelas mellan de ca 5-6 ämnen du läser samtidigt, av de totalt 13 olika.

Det första året kommer du huvudsakligen att ha teoretisk undervisning där den största delen kommer föregå i klassrummet men även i hangaren, där ni kommer se närmre på hur de olika delarna och systemen fungerar praktiskt.

Under år två kommer du istället huvudsakligen vara i hangaren och arbeta på de 12 olika luftfartyg och mängder med extra delar som skolan har. Där kommer du få arbeta självständigt efter manualer och arbetsordrar, precis som på en riktig flygverkstad, för att fullfölja t.ex. kontroll och byte av hydraulfilter. Men även om du jobbar självständigt finns det ett flertal instruktörer tillstädes som hjälper till och det är också dem som inspekterar efter slutfört arbete så det blivit rätt gjort. Under detta år kommer du även vara 15 veckor på extern praktik hos någon av alla företag runtom i Sverige som NFTC har kontrakt med.

 

Som färdigutbildad tekniker är det du som kontrollerar, underhåller och garanterar att luftfartyget är luftvärdigt efter genomförd inspektion eller service. Arbetar du på en mindre verkstad som gör mindre omfattande arbeten kommer du kanske göra allt arbete själv, eller om du jobbar på en större verkstad som utför även större arbeten blir det kanske du som leder arbetet och har en grupp med tekniker och mekaniker under dig. Oavsett vilken typ av flygverkstad du hamnar på, kommer det innebära en utmanande miljö med varierande arbetsuppgifter där ansvar och professionalitet ligger i fokus.

Med ett komplett utbildningsintyg (Certificate of Recognition) från NFTC behöver du endast arbeta 2 år efter avslutade studier med luftfartygsunderhåll innan du kan erhålla ditt certifikat - istället för 3-5 år om du studerar på en skola som inte erbjuder en komplett utbildning.

Utöver utbildning mot helikoptertekniker B1.3 finns även möjlighet att examinera i kurserna:
M11 Flygplanlära
M17 Propeller
M16 Kolvmotor

Vilket ger dig möjligheten att även erhålla certifikat:
B1.1 - Flygplan med gasturbinmotor (kräver komplettering av kurs M11 och M17)
B1.2 - Flygplan med kolvmotor         (kräver komplettering av kurs M11, M16 samt M17)
B1.4 - Helikopter med kolvmotor      (kräver komplettering av kurs M16)

Detta möjliggörs genom NFTCs samarbete med Klippans och Nyköpings flygteknikutbildning.

 

Arbetsutsikten för nyutexaminerade flygtekniker från NFTC ser väldigt god ut.
Av de 14 som tog examen i juni 2016 hade 13 jobb inom luftfartygsunderhåll redan några månader efter avslutad utbildning - 7 st av dessa hade jobb redan innan avslutad utbildning.

Läs mer om Flygteknikerutbildningen ( klicka här för kursplan).

Klicka här för information om behörighet till flygteknikerutbildningen på NFTC

Ansökning
Ladda ner ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna (gärna digitalt).
Till ansökan skall bifogas vidimerade kopior av betyg från utbildningar och intyg från
yrkeserfarenhet.

Sista ansökningsdag är 1 juni 2020.
- Betygskomplettering skall vara oss tillhanda senast sista juni.

Ansökan skickas till:

ansokan@nftc.se

eller

NFTC
Luftfartsvägen 11
972 54 Luleå

OBS! Ofullständig eller icke-signerad ansökan behandlas inte.

 


Frågor om antagning, betyg etc.:

Börje Röckner 070-569 34 91

Frågor om utbildning:
Jonas Palo 070-653 45 30