Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Vi utbildar inom:

Flygtekniker

Yrkeshögskoleutbildning

Civila flygbolag

Kurser/utbildningar enligt offert

Försvarsmakten

Kurser/utbildningar enligt offert

Flygmekaniker och Flygtekniker utbildningarna är riksrekryterande


Civila flygbolag

Vi utvecklar och tillhandahåller utbildningar och kurser efter förfrågan.